Privat sektor

Hypergene är ett komplett beslutsstöd som i en och samma lösning stödjer målstyrning, affärsplanering, budgetarbete, prognos, rapportering och analys.

Våra företagskunder verkar inom olika branscher med olika utmaningar. Vi tillgodoser behoven oavsett om det är budgetprocessen som behöver utvecklas, om det är viktig affärsinformation kring försäljning som behöver åskådliggöras eller om det är nya viktiga nyckeltal som behöver tillgängliggöras och visualiseras.

Med vår produkt förändrar vi hur företag kan planera, styra och följa upp sin verksamhet. Kunderna kan effektivisera sina budget- och prognosprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Hypergene ger snabbt och enkelt via en webbportal beslutsfattare i hela företaget en tydlig bild av verksamheten. Ekonomi, nyckeltal, mål och affärsplaner kan där presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå.

Läs mer om vad vi gör inom olika branscher: