Process- och planeringsstöd för lärosäten

Flera universitet och högskolor har redan valt att utveckla sin verksamhetsstyrning med Hypergene.

Person ritar på grön tavla.

Stödet gör information tillgänglig och håller i en och samma lösning samman processer kring:

  • Uppföljning & Analys
  • Budget & Prognos
  • Målstyrning/Strategisk planering
  • Underlag för projektansökan
  • Stöd till projekt
  • Bemannings-/tjänsteplanering

Lösningen bidrar till att beslutsfattare i hela organisationen snabbt får en gemensam och överskådlig bild av verksamheterna. Via en webbportal presenteras ekonomi, personaldata nyckeltal, mål och verksamhetsplaner. I systemstödet kan sedan information analyseras och följas upp på en såväl övergripande som på en detaljerad nivå. Även data från Ladok och Nya eller motsvarande kan adderas. Budget & Prognos-lösningen har självfallet stöd för SUHF-modellen. Modulen för Målstyrning kan användas för många andra planer som Miljöplan, Internkontrollplan etc.

En kompetent plattform

Beslutsstödets plattform och olika applikationer gör det möjligt att införa systemstöd för en avgränsad process och i delar. Om och när behov uppstår kan sedan lösningen utvidgas till att omfatta fler applikationer samtidigt som varje applikation successivt kan vidareutvecklas och anpassas efter organisationens specifika behov.

I vår broschyr kan du läsa mer om den funktionalitet vi utvecklat som stöd för lärosäten.
Ladda ner broschyr (PDF)