Använd Hypergene för proaktiv krisrapportering

Sällan har så många arbetat med att skapa struktur och riktning i en vardag där förutsättningarna ändras dagligen, ibland till och med från timme till timme. För offentlig sektor är det just nu dessutom viktigt att kunna bedöma läget och behovet på varje enhet – det kräver snabba vägar för rapportering och eskalering.

(inlägg uppdaterat 2020-03-20)

För kunder till Hypergene finns möjligheten att med enkla insatser få överblick och bättre kontroll på hela verksamheten. Vi ser bland annat stora behov inom offentlig sektor. I systemet kan varje förvaltning göra sin bedömning av de underliggande enheternas förmåga att upprätthålla ordinarie uppdrag de närmaste dygnen utifrån inrapporterat läge. Bedömning görs av till exempel personalläge, kompetensläge, förbrukningsmaterial, behov av information eller mer akuta behov, och graderas efter en skala och en trend för att bedöma åt vilket håll utvecklingen går.

Informationen om enheternas bedömning av läget aggregeras från enhetsnivå till ledningen som via en lägesrapport kan ta del av information om var behoven är som störst och var insatser behöver göras, för att i varje givet läge vidta rätt åtgärder för att proaktivt jobba för att minimera störningar.

Vi förstår att läget hos våra kunder är ansträngt och finns därför tillgängliga för att visa hur vi redan bistått flera av våra offentliga kunder med dessa frågor. Om du vill veta mer tar du kontakt med er kundansvarig hos Hypergene, alternativt med Malin Appelberg på malin.appelberg@hypergene.se eller 076-868 01 62.

Robin Askelöf

Marknadschef

+46 (0)707-98 00 60
Mejla Robin