Uppföljning & analys

Enligt Gartner ökar den digitalt lagrade informationen med cirka 60 procent per år. Det innebär att många företag fördubblar sin datamängd på två år. Utmaningen är att strukturera och tillgängliggöra informationen på ett sätt som underlättar beslut; rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. För att lyckas är både analys- och rapportmöjligheterna avgörande.

Genom Hypergenes lösning får användarna tillgång till analysverktyg som inkluderar drill down, drill through och drill to detail samt avancerade funktioner för texthantering och samarbete. Informationen kan delas ut i organisationen där den berikas och utvecklas av medarbetare – givetvis utifrån tilldelade roller och behörigheter.

Möjligheten att involvera organisationen gör verktyget till ett verksamhetskritiskt informationsnav som ständigt förädlas. Dessutom ökar förståelsen för grafer och diagram när medarbetare kan komplett- era med kommentarer, egna reflektioner och förklarande texter.

Hypergenes plattform integreras enkelt med olika datakällor. Därmed kan dina användare få fram och kombinera nyckeltal från källor både inom och utanför organisationens systemflora. Hypergenes verktyg erbjuder också dynamiska rapporter som kan anpassas med olika grader av struktur och frihet för vidare analys.

I praktiken innebär det möjligheten att distribuera såväl färdigpaketerade rapporter som rapporter med avancerade analysfunktioner för den som söker mer förståelse. Rapporterna kan även sammanställa information från olika system och från alla delar av din verksamhet. Det kan handla om färdiga rapportpaket eller månadsrapporter till ledningsgruppen – möjligheterna med den samlade rapporteringen är många.

Att arbeta med analys och uppföljning i Hypergene är enkelt – både för ovana användare och de mest avancerade. Användarvänlighet och effektiv visualisering står i fokus i hela lösningen och stöds av en kraftfull teknisk plattform som tillåter snabb analys av stora datamängder. Modulen för analys och uppföljning kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler för målstyrning samt budget och prognos. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Stöd för:

 • Dynamiska rapporter
 • Guidade analyser
 • Ad hoc-analys
 • Distribuerade rapportpaket
 • Sparade urval
 • Grafiska visningar
 • Drill-down och drill-through
 • Transaktionsvisning
 • Dokumentvisning
 • Kommentars- och texthantering
 • Excel och pdf-export

Exempel på tillämpningar:

 • Nyckeltalsanalys
 • Ledningsrapportering
 • Lönsamhetsberäkningar
 • Operativa analyser
 • Verksamhetsuppföljning
 • Projektuppföljning
 • Likviditetsberäkningar
 • Konsolidering
 • Business Intelligence

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt