Målstyrning

Forskning visar att 90 procent av alla organisationer misslyckas med att genomföra sin strategi. Ofta beror det på att medarbetarna varken förstår eller har tillgång till den strategiska planen eller de övergripande målen. Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och aktiviteter – något som Hypergene förändrar i grunden.

Hypergenes lösning erbjuder hög flexibilitet och kan anpassas till de styrmodeller som används i just din organisation. Utifrån den struktur som väljs länkas strategiska initiativ samman med målområden och aktiviteter. Övergripande planer och uppgifter delas ut till resten av organisationen som tar ställning till och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten.

Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning men även aktiviteter för att säkerställa att målen nås. Dina medarbetare kan i samma verktyg återrapportera, kommentera och ändra status i processer där de deltar. För chefer och ledning underlättas styrning och översikt avsevärt. Genom dashboards blir verksamhetens utveckling tydlig både på övergripande nivå och för delar av organisationen. Samma sak gäller för enskilda medarbetare som nu kan se och förstå sin roll i verksamheten. 

Det finns många möjligheter till vidareutveckling i verktyget. Vissa organisationer ser gärna att de övergripande planerna kompletteras med exempelvis ekonomiska ramar, personalnyckeltal och omvärlds- analys. Ytterligare behov kan handla om kvalitetsstyrning eller att addera riskanalys för verksamhetskritiska processer. Genom Hypergenes flexibla plattform kan anpassningar och tillägg åstadkommas med relativt små insatser. Modulen för målstyrning kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler för budget och prognos samt uppföljning och analys. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Stöd för: 

 • Anpassningsbara styrmodeller och målhierarkier
 • Aktivitetsstyrning med ansvarsfördelning och tidplaner
 • Nyckeltalsregister
 • Texthantering i ett dokumentramverk
 • Arbetsflöde med attest och kontroll
 • Integrationer med verksamhetssystem
 • Samlad rapportering och uppföljning för verksamheten

Exempel på tillämpningar: 

 • Affärsplaner
 • Verksamhetsplaner
 • Balanserad styrning
 • Målstyrning
 • Riskanalyser
 • Kvalitetsplaner
 • Strategisk styrning

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt