Kärna/grundplattform

Hypergenes funktioner använder sig av en gemensam och kraftfull grundplattform som är själva kärnan i produkten. Med den i ryggen kan kundernas planering, uppföljning och analys förenklas och effektiviseras. Grundplattformen är en sammanhållande, teknisk innovation som inte bara utgör grunden för de olika modulerna utan även fungerar som ett sammanhållande kitt för presentation och distribution av information från produktens alla delar.

Datamodell, beräkningsmotor och integration

Centralt i kärnan är den mycket effektiva modellen för datalagring, liksom funktioner för att enkelt integrera med olika datakällor och verksamhetssystem. Där hittar man även den logik- och beräkningsmotor som rent tekniskt ger en så snabb, flexibel och förvaltningsbar produkt som möjligt.

Arbetsflödesmotor och rollbaserade portaler

Även arbetsflödesmotorn hör till grundplattformen. Den gör att processer och uppgifter kan planeras, administreras, genomföras och övervakas. Typiska områden där arbetsflödesmotorn har en central roll är t.ex. budgetprocesser och arbetet med affärsplanering och målstyrning. En viktig del är dessutom de rollbaserade portalerna som möjliggör att rätt information presenteras för rätt person för att underlätta rätt analys och beslut.

Verksamhetsrapportering

En central del i grundplattformen är det vi kallar Verksamhetsrapportering. Funktionen bidrar på ett avgörande sätt till att effektivisera och kvalitetssäkra olika former av intern och extern rapportering – processer som historiskt tagit oerhört mycket kraft från kundernas verksamhet. De flesta organisationer producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter. Att ta fram dessa rapporter förutsätter ofta att man klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där man sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner. Dagens sätt att ta fram dessa rapporter är utan tvekan ett tidsödande arbete där det lätt smyger sig in fel.

Med funktionerna för verksamhetsrapportering förenklas detta arbete väsentligt så att mer tid kan läggas på analys och mindre på att sammanställa och kvalitetssäkra siffror. Verksamhetsrapportering är ett ramverk för att våra kunder själva ska kunna skapa regelbundet återkommande rapporter som följer samma struktur från månad till månad, halvår till halvår eller till och med år till år. Innehållet kan vara såväl specialskrivna texter och bilder som tabeller, nyckeltal och data som automatiskt hämtas från olika delar av Hypergene. Genom en rad funktioner, mallar och lösningar effektiviseras arbetet avsevärt samtidigt som slutresultatet blir både rollanpassat, kvalitetssäkrat och visuellt i linje med kundens grafiska profil.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt