Hypergene 17

Hypergene 17 är den senaste versionen av Hypergenes beslutsstöd för planering, uppföljning och analys.

Bland nyheterna märks helt nya rapporterings- och presentationsmöjligheter som avsevärt förenklar och kvalitetssäkrar sammanställning och redovisning av t.ex. siffror, målsättningar, aktiviteter och verksamhetsutveckling - dessutom med möjligheten att berikas med kommentarer från hela organisationen. Hypergene 17 levereras som en prenumerationsbaserad lösning där kunden betalar en fast avgift per månad. 

Hypergene 17 kan användas efter organisationens behov: för specifika behov, för att förstärka effekten av befintlig systemflora, eller som en helhetslösning för verksamhetsstyrning. Kundens behov och utvecklingstakt avgör.  

Skärmbild Hypergene portal för verksamhetsstyrning.

I Hypergene gör beslutsfattare sina strategiska planer operativa, arbetar med budget och prognos, samt följer upp verksamheten genom avancerad analys och flexibla rapporteringsmöjligheter. Samtliga funktioner vilar på Hypergenes kärna som är den sammanhållande, tekniska innovation som inte bara utgör grunden för de olika produktområdena utan även fungerar som ett sammanhållande kit för presentation och distribution av information från produktens alla delar.

Läs mer om produktområdena i Hypergene 17:

Målstyrning

Budget & Prognos

Uppföljning & Analys

Kärna/grundplattform

Hypergenes funktioner använder sig av en gemensam och kraftfull kärna som är själva stommen i produkten. Kärnan är en sammanhållande, teknisk innovation som inte bara utgör grunden för de olika produktområdena utan även fungerar som ett sammanhållande kitt för presentation och distribution av information från produktens alla delar. Läs mer om kärnan i vårt beslutsstödssystem här

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00