Nya krav på hantering av personuppgifter när GDPR ersätter PUL

Den 25 maj 2018 träder General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i hela EU-området, inklusive Sverige. Målet med den nya lagstiftningen är att skydda enskilda individers integritet samt att främja handeln inom EU. Den nya lagstiftningen innebär att alla organisationer inom EU ska se över sin hantering av personuppgifter. I Sverige ersätter GDPR den lagstiftningen som i nuläget reglerar hantering av personuppgifter, PUL.

Det finns många likheter mellan PUL och GDPR, men en uppmärksammad skillnad är att GDPR är väldig tydlig vad gäller påföljder. GDPR har också tydligare krav vad gäller dokumentation av organisationens datasäkerhetsarbete och rutiner för personuppgiftsbehandling. I Sverige är Datainspektionen den svenska myndighet som ska se till att GDPR följs. Den här sidan  är en bra start för den som vill veta mer om GDPR och Datainspektionens uppdrag. 

GDPR och Hypergene 

Hypergenes produkt har sedan tidigare stöd för hantering av kritisk information och vi har mångårig erfarenhet av att hantera känsliga personuppgifter, inte minst genom vår breda erfarenhet inom offentlig sektor. Som exempel har vi möjligheten att anonymisera individer i våra lösningar, samt att man i detalj kan styra användarbehörighet i rapporter.  

Hypergenes lösningar bygger till stora delar på information från andra system – vilket bland annat kan gälla personaldata eller andra personuppgifter. Därmed blir Hypergene en del av våra kunders kartläggnings- och klassificeringsarbete inom ramen för sitt GDPR-arbete. Med den bakgrunden bistår Hypergene gärna i kartläggningen utifrån de krav som ställs i samband med GDPR, med förslag på funktioner och rutiner som säkerställer datasäkerhet och säker personuppgiftshantering.  

Om du är kund och vill veta mer om hur GDPR påverkar din lösning från Hypergene hör du enklast av dig till din kundansvarig. Vi har dessutom ett pågående arbete med att själva initiera samtal om GDPR med alla våra kunder, precis som de flesta systemleverantörer på den svenska marknaden.  

Om du är intresserad av Hypergene och vill veta mer om hur GDPR kan påverka en framtida lösning kan du känna dig trygg i att vi har all kompetens på plats. Vi hanterar dagligen GDPR i nya kundlösningar och har mycket god kunskap om området. 

 

 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt