Budget & prognos

Många controllers och ekonomichefer upplever att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Hypergene erbjuder en lösning som på några månader förändrar, kvalitetssäkrar och effektiviserar arbetssättet, vilket frigör tid för analys och framåtblick.

Med Hypergene får du stöd för effektiva budget- och prognosprocesser. Du kan enkelt dela ut uppgifter i organisationen och följa utvecklingen när en budget tas fram på olika nivåer eller enheter. Till grund för lösningen ligger processtödet; en flödesmotor som strukturerar och övervakar uppgifter som ska utföras och var dessa befinner sig i processen. Flödesmotorn möjliggör också en effektiv hantering av många användare.

Genom Hypergenes integration med källsystem som exempelvis ekonomi-, affärs- och personalsystem får användaren dessutom tillgång till viktiga ingångsvärden i arbetet. All data lagras, konsolideras och följs upp i realtid vilket innebär att hela organisationen arbetar utifrån en gemensam och kvalitetssäkrad bild av verkligheten.

Användarna i Hypergene kan arbeta drivarbaserat, det vill säga budgetering som utgår från exempelvis volym och pris istället för penningbelopp och konton. Det kan handla om antal varor, antal anställda och antal kunder – drivare som ligger nära användarens vardag. Därmed kan belopp i budgeten enkelt förklaras och automatiskt revideras när drivarna förändras. Det är även enkelt att arbeta med periodiserings- och fördelningsnycklar och automatiskt koppla budgetvärden till prognoser.

Att arbeta med budget och prognos i Hypergene ska vara enkelt. Detta uppnås inte bara genom det effektiva processtödet och de omfattande integrationsmöjligheterna, utan framförallt genom att användarvänlighet och enkelhet präglar hela lösningen. Spårbarhet kring avvikelser, funktioner för samarbete samt rollbaserad rapportering och uppföljning är bara några exempel på hur systemet förenklar vardagen. Modulen för budget och prognos kopplas dessutom enkelt samman med Hypergenes moduler för målstyrning samt uppföljning och analys. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Stöd för:

 • Periodiseringar
 • Fördelningar
 • Process- och attestflöde
 • Simuleringar
 • Integrationer med verksamhetssystem
 • Rollbaserad rapportering och uppföljning
 • Texter och kommentarer
 • Varierande periodicitet, rullande 12, med mera

Exempel på tillämpningar:

 • Drivarbaserade inmatningar
 • Personal
 • Kassaflöde
 • Investeringar
 • Inventarier och avskrivningar
 • Målstyrning
 • Budget och prognos

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt