En webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys

Med hjälp av Hypergene effektiviserar du budget- och prognosprocesserna, följer upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbetar med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Hypergene 17 – den senaste produktversionen

Hypergene 17 är den senaste versionen av Hypergenes beslutsstöd för planering, uppföljning och analys. Bland nyheterna märks helt nya rapporterings- och presentationsmöjligheter som avsevärt förenklar och kvalitetssäkrar sammanställning och redovisning av t.ex. siffror, målsättningar, aktiviteter och verksamhetsutveckling. Läs mer om Hypergene 17 här.

Ett beslutsstöd som ökar kundernas konkurrenskraft

Våra kunders vardag är lätt i teorin. De har en strategi för att beskriva hur de ska ta sig mot sina mål, en affärsplan som anger hur de ska agera och en budget där de bryter ner sina mål i kortare perspektiv. Parallellt sker uppföljning och analys för att förstå, förbättra och utveckla verksamheten.

I praktiken är det mer komplext. Studier visar att nio av tio organisationer misslyckas med att exekvera sin strategi i större eller mindre utsträckning. Bland utmaningarna finns oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner. Resultatet blir att ledningsgrupper och medarbetare saknar en gemensam och relevant helhetsbild av såväl strategier, mål och riktning som läget just nu.  

De stora vinsterna är tidsbesparingen och att prognosen har blivit mera exakt.
Marianne Fellman , controller, PAF

Det är här Hypergene kommer in i bilden. Med vår produkt förändrar vi hur organisationer kan planera, styra och följa upp sin verksamhet – och därmed stärka sin konkurrenskraft. Kunderna kan effektivisera sina budget- och prognosprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen. 

Produkten som rymmer tre samverkande och användarvänliga delar: Målstyrning, Budget och Prognos samt Uppföljning och Analys. Varje modul står stark på egna meriter och bidrar till prestation och effektivitet inom sina respektive områden. Tillsammans skapar de nya möjligheter för den som vill ta verksamhetsstyrningen till en ny nivå. 

Vi kan verksamhetsstyrning

Våra kunskaper tillsammans med vår effektiva beslutsstödsprodukt gör att vi på allvar kan förbättra era styrprocesser och stärka er konkurrenskraft. Lika viktigt som valet av verktyg, är graden av verksamhetsförståelse i samband med utformning och implementering av lösning. Våra medarbetare har bred erfarenhet och stor vana såväl av att implementera planeringsprocesser och styrmodeller som av att omvandla data till relevant och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt som gör den lättillgänglig och begriplig för slutanvändaren. Vi jobbar tillsammans med våra kunder hela vägen från kravfångst och behovsformulering till färdig lösning och faktisk kundnytta.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt