Så får förvaltningsledning och rektorer ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet

Inom skolans värld är det ofta en utmaning att både nå kommunpolitikernas mål och verkställa det Skolverket föreskriver. Skolans intressenter ställer dessutom höga krav på återkoppling och rapportering. Med knappa resurser och många krav på verksamheten blir det därför allt viktigare att använda resurser rätt.

Anmäl dig!

I detta webinar visar vi hur du kan förbättra möjligheten att planera och följa verksamhet, skola och elev, samt se vilka insatser som behöver göras. Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett levande arbete i vardagen. Samtidigt kan arbetsbelastningen kring administrativa processer inom skola minskas.

Hypergenes lösning för skolrapportering är ett praktiskt verktyg för att effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet och ge snabb information om verksamheten. Vi visar hur förvaltningsledning och skolledning kan följa viktiga nyckeltal och få information om personal, ekonomi och elevernas resultat på ett samlat och lättillgängligt sätt.

TID & ANMÄLAN

Tid: 13 mars kl 11-12
Plats: från din dator

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.

Om att delta i ett webinar
Är det första gången du deltar i ett webinar med programmet "GoToWebinar"? Klicka här för att ladda ner en PDF som beskriver hur du enkelt kommer igång.

Välkommen!

WEBINARET I KORTHET:

  • Visning av rapporter som ingår i skolpaketet: betyg, gymnasiebehörighet, resultat på nationella prov, frånvaro mm.
  • Presentation av hur du får bättre överblick av alla nyckeltal samt hur du enkelt kan jämföra resultat mellan enheter, med andra kommuner och rikssnittet
  • Hur planerings- och uppföljningsarbetet effektiviseras genom ökad automatisering. Det innebär att tid som läggs på att administrera det systematiska kvalitetsarbetet kan minskas till förmån för det pedagogiska uppdraget.Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt