Så får du bättre koll på läget i hemtjänsten

Lyssna till hur bland annat Ängelholms kommun gjort.

Anmäl dig!

I det löpande arbetet inom hemtjänsten kan det vara svårt att överblicka hur mycket insatser som beviljats, hur mycket som planerats och hur mycket som till sist kommer brukaren till godo. För att kunna följa upp och utveckla verksamheten krävs ofta en omfattande administration som utmynnar i rapporter med bristande datakvalitet och begränsade möjligheter att analysera utfall.

I detta webinar berättar vi bland annat hur Ängelholms kommun fått bättre koll på Hemtjänsten samt utvecklat sin styrmodell och stödet till verksamheten. Med Hypergene får de idag snabbt och enkelt svar på frågor om hur mycket insatser som beviljats samt hur mycket som planerats och utförts. Både chefer och medarbetare får tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal som t.ex. följsamhet, produktivitet och kontinuitet. På daglig basis kan idag resurser bättre optimeras till nytta för brukarna.

TID & ANMÄLAN

Tid: 6 mars kl 11-12
Plats: från din dator

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.

 

Om att delta i ett webinar
Är det första gången du deltar i ett webinar med programmet "GoToWebinar"? Klicka här för att ladda ner en PDF som beskriver hur du enkelt kommer igång.

Välkommen!

WEBINARET I KORTHET

  • Hur både chefer och medarbetare kan förses med uppdaterade och relevanta verksamhetsnyckeltal
  • Hur kan Hypergenes lösningar skapa bättre förutsättningar för planering, genomförande, uppföljning, analys och avstämningar
  • Genom att knyta samman det ekonomiska utfallet med verksamhetens utfall per månad är det möjligt att beräkna t.ex. kostnad per hemtjänsttimme och kostnad per brukareVäxel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt