Få full effekt i verksamhetsstyrningen med rätt systemlösning

Har ni problem med att få de olika delarna av verksamhetsstyrningen att hänga ihop? Upplever du att ni saknar en tydlig koppling mellan planering, genomförande och uppföljning, eller att det är ett glapp mellan organisationens övergripande strategier och de mål och KPI:er som verksamheten faktiskt jobbar mot? Saknar ni en tydlig bild av var i arbetet organisationen befinner sig och hur det faktiskt går?

Anmäl dig!

Om du svarar ja på någon av frågorna kan du finna intressant svar i vårt webinar den 30 januari.

Webinaret är för dig som är CFO, ekonomichef eller controller och har ett behov av att effektivisera och utveckla ert arbete. Du bjuds på inspiration från andras lösningar, konkreta tips och verktyg. 

Tid och datum 

Webinaret följer du ifrån din egen dator. Det börjar den 30 januari kl 11.00

Mer om innehåll och agenda

Att koppla ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen och få ut full effekt av organisationens strategier är för de flesta en stor utmaning. Tar t.ex. den finansiella budgeten höjd för alla åtgärder som krävs för att organisationen ska förflytta sig i linje med målen? Och vet vi att verksamheten faktiskt genomför de förändringar som krävs för att de långsiktiga planerna ska följas? Att dessutom skaffa sig en kontinuerlig överblick över hur arbetet fortskrider och vilken effekt det får är inte det lättaste. Ändå finns organisationer som lyckas. Hur gör de?

Under webinaret visar vi hur du effektivt kan jobba med verksamhetsstyrning i praktiken och hur du kan få delarna - målstyrning, budget, uppföljning och verksamhetsrapportering - att enkelt hänga ihop genom att använda sig av ett gemensamt system för hela processen. Vi tittar även på andra positiva effekter av detta angreppssätt, så som ökad kvalitet i beslutsunderlagen, minskad systemförvaltning, färre utbildningsinsatser samt en enklare vardag för alla systemanvändare.

Med konkreta och tydliga kundexempel visar vi på hur det är möjligt att omsätta teori till praktik och på kort tid skapa stora värden för er organisation.

 

Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt