Våra värderingar och prioriteringar

På Hypergene vill vi utmana och utveckla i allt vi gör. Det gäller vår produkt likaväl som hur vi ser på oss själva som företag och arbetsgivare. Vi tror dessutom på förändring genom mod och samarbete – att våga testa nya vägar och att göra det med stöd av varandra.

Med det tankesättet har vi byggt ett företag där vi bryr oss genuint om varandra och våra kunder - och som är i stark tillväxt sedan många år tillbaka. Så här sammanfattar vi våra värderingar och vad som präglar oss som företag.

TRE PRIORITERINGAR I HUR VI TÄNKER OCH AGERAR:

Samarbete

  • Vi gillar att se varandra och våra kunder lyckas
  • Vi delar med oss av tid, kraft och erfarenheter
  • Vi arbetar alltid tillsammans mot gemensamma mål – internt och med våra kunder

Utveckling

  • Vi utmanar oss själva och varandra till att alltid bli lite bättre
  • Långsiktig utveckling av Hypergene, produkten och våra kunder är kärnan i verksamheten
  • Vi strävar efter att vara effektivare än vår omgivning

Smartness

  • Vi anstränger oss för att skapa värde i allt vi gör
  • Affärsmannaskap är ledstjärna: både kunder och vi ska gynnas av våra affärer
  • Vi är innovativa och nytänkande; vi hittar de smartaste vägarna för att ta oss framåt

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt