Historien om Hypergene

Hypergene grundades år 2000, är i stark tillväxt och har utsetts till DI Gasell åtta gånger under de senaste nio åren - något som 2014 ledde till att vi utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri.

Nyckeln till vår tillväxt är medarbetarna: deras utvecklingsvilja, kompetens och förmåga till samarbete – mellan varandra och med våra kunder. Och målen är högt satta. Med vår produkt och hjälp ska organisationer kunna styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Vi är över 100 anställda som består av hela kedjan från produktutveckling till kundsupport. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi finns även på plats med stora kontor i Stockholm och Göteborg samt med lite mindre kontor i Skövde och Kalmar. Bland kunderna finns Viking Line, Göteborgs Stad, SSAB, TV4, Stockholms läns landsting, Kungliga Hovstaterna och Svenska Spel. Dessutom arbetar Hypergene med ett stort antal kommuner och myndigheter.

Tycker du att det låter intressant? Då får du gärna läsa vidare. Vi möter stor efterfrågan, växer vidare och söker fler av Sveriges vassaste konsulter och utvecklare. Kan det vara du?

HUR VI GÖR SKILLNAD

Våra kunders vardag är lätt i teorin. De har en strategi för att beskriva hur de ska ta sig mot sina mål, en affärsplan som anger hur de ska agera och en budget där de bryter ner sina mål i kortare perspektiv. Parallellt sker uppföljning och analys för att förstå, förbättra och utveckla verksamheten.

I praktiken är det mer komplext. Studier visar att nio av tio organisationer misslyckas med att exekvera sin strategi i större eller mindre utsträckning. Bland utmaningarna finns oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner. Resultatet blir att ledningsgrupper och medarbetare saknar en gemensam och relevant helhetsbild av såväl strategier, mål och riktning som läget just nu.

Det är här Hypergene kommer in i bilden. Med vår produkt förändrar vi hur organisationer kan planera, styra och följa upp sin verksamhet – och därmed stärka sin konkurrenskraft. Kunderna kan effektivisera sina budget- och prognosprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Över åren vill vi bidra till att verksamheter blir bättre på att nå sina mål: att många fler organisationer lyckas exekvera sin strategi snarare än tvärtom. Det kommer inte bara vara vår förtjänst, men det är strävan efter en ny, högre nivå av prestation och effektivitet hos våra kunder som driver oss framåt. Och i det förändringsarbetet kan du vara en viktig del.

VÅR VISION

Vi förnyar området verksamhetsstyrning så att näringsliv och offentlig sektor når en ny, högre nivå av prestation och effektivitet. Vi gör det utifrån vår innovativa mjukvara och i samarbete med kunder och partners som har höga förändrings- och effektiviseringsambitioner.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder de bästa mjukvarubaserade helhetslösningarna för verksamhetsstyrning. Vi skapar därigenom förutsättningar för organisationer att omsätta sina strategier till konkreta resultat som gör skillnad för deras konkurrenskraft.

 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt