Jacob Damberg, teknisk beslutsstödskonsult

"Det kan låta lite klyschigt men ingen dag är den andra lik. Rollen som konsult testar ständigt ens förmåga att tänka om och gå nya vägar."

Vad har du för bakgrund?

Jag läste systemvetenskap på Lunds universitet mellan 2012-2015.

Vad har du för roll på Hypergene?

Teknisk beslutsstödskonsult sedan september 2015.

Hur ser din arbetsvardag ut?

Det kan låta lite klyschigt men ingen dag är den andra lik. Rollen som konsult testar ständigt ens förmåga att tänka om och gå nya vägar. Trots att hypergene är ett produktbolag med en tydligt definierad produkt finns alltid unika kundbehov som vi ska lösa. Därför måste man som konsult hitta nya lösningar i produkten för att nå kundens förväntade målbild. Det säger också en del om produkten – att den är så kraftfull att det med kreativitet och kundförståelse alltid finns nya möjligheter.

Att se till kundens behov kan också komma att styra utformningen av ett projekt då vissa kunder gärna deltar i utvecklingsarbetet, medans andra fokuserar på deltagande endast vid uppstartstillfället och mindre löpande avstämningar. Sammantaget har jag en arbetsvardag som är utmanande och ständigt utvecklande både produktmässigt och utifrån kundförståelse, kodspråk samt kollegialt.

Vad tycker du kännetecknar företagskulturen på Hypergene?

Det är en väldigt öppen företagskultur där vi umgås mellan olika avdelningar – oavsett om man är säljare, projektledare eller konsult så bidrar alla till helheten. Dessutom präglas kulturen av samarbete. Ett projekt drivs aldrig från en isolerad grupp utan alla delar av Hypergene samverkar för att leverera bra kvalitet. I grunden handlar det nog om att vi är ett företag där alla ser mervärdet av varandras roller, och vill samarbeta för att nå ett gemensamt resultat. Jag skulle dessutom säga att Hypergene är ett företag där du känner dig uppskattad och vågar göra din röst hörd, oavsett om du samtalar med en kollega eller din chef.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag har ett jobb som ständigt erbjuder nya utmaningar. Alla projekt är olika och du arbetar med nya kollegor i olika projekt. Jag uppskattar också att min egen utvecklingstakt är hög. Saker som först kan kännas omöjliga sitter som rinnande vatten vid nästa projekt då man kan dra nytta av sina erfarenheter. Samarbetsviljan gör också att man enkelt får del av andras kunskap och erfarenhet genom bra kanaler för kunskapsspridning. Att jobbet dessutom erbjuder härliga kollegor med en gemensam strävan att ta Hypergene framåt säkerställer att arbetet aldrig riskerar att bli tråkigt eller enformigt!

}

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt