Carina Ingesson, beslutsstödskonsult

"Jag trivs att tillsammans med kunden få utveckla och möjliggöra för kunden att få ett bättre IT-stöd i sitt arbete."

Vilken är din bakgrund? 

I grund och botten är jag utbildad nationalekonom och har dessutom en halv systemvetarutbildning. Mitt yrkesliv började på Statistiska centralbyrån (SCB) med att ta fram regionala BNP-siffror, göra publikationer av befintlig statistik samt en del enkätundersökningar. De senaste 17,5 åren har jag arbetat på Piteå kommun, både som projektledare, inköpare, ekonom, verksamhets controller och de senaste åren med införande av Hypergene i koncernen Piteå kommun. 

Jag trivs att tillsammans med kunden få utveckla och möjliggöra för kunden att få ett bättre IT-stöd i sitt arbete. Jag har dessutom fått vara ute med säljavdelningen och presentera produkten, vilket jag tycker är jättekul.
Carina Ingesson, beslutsstödskonsult

Vilken är din roll på Hypergene? 

Beslutsstödskonsult, och just nu är jag kundansvarig för ett par kunder. Dessutom är jag projektledare för införandet av Hypergene hos ytterligare en kund. 

Vad gör att du trivs i din roll på Hypergene? 

Jag trivs att tillsammans med kunden få utveckla och möjliggöra för kunden att få ett bättre IT-stöd i sitt arbete. Jag har dessutom fått vara ute med säljavdelningen och presentera produkten, vilket jag tycker är jättekul. Arbetet är ständigt utvecklande och jag får prata med många trevliga kunder och kollegor varje dag. Jag har även fått möjligheten att utföra arbete i kundens miljö på uppdrag av utvecklingsavdelningen, vilket var väldigt intressant och roligt.

Hur hamnade du på Hypergene? 

Projekttiden för införandet av Hypergene i Piteå kommun var på väg att gå ut och övergå till systemförvaltning, vilket skulle innebära att jag skulle få arbeta mindre med den fantastiskt roliga produkten och produktutveckling. Så jag kontaktade Hypergene och frågade om de hade någon användning av min kompetens och på den vägen är det.

Vad är det bästa med Hypergene? 

Förutom att det är en fantastisk produkt, så är alla kollegor hjälpsamma och trevliga.

Växel

+46 (0)40-661 10 00


Kontakt

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt