Så styr du verksamheten bättre - koppla samman mål med ekonomisk planering och uppföljning

Många har svårt att få en samlad bild av de strategiska och ekonomiska målen.

Vårdförbundet insåg svårigheten och lyckades skapa en strategisk planering och uppföljning där vision och mål är sammankopplade med den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Charlotta Flodin, verksamhetscontroller på Vårdförbundet berättar om hur de lyckades.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt