En förändringsresa som gav bättre kontroll och optimerade säljstyrningen

I dagens omvärld är alla organisationer i förändring. Men få branscher är under sådant högt förändringstryck som mediebranschen. På kort tid har TV4-Gruppen gjort en stor organisationsförändring. Det har ställt stora krav på försäljningsavdelningen som samtidigt måste värna om och
helst öka företagets intäkter. Helena Bruun, lösningsarkitekt, på TV4-Gruppen berättar om hur beslutsstödet gav dem förutsättningar för att lyckas med båda.

Växel

+46 (0)40-661 10 00


Kontakt

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt