Så utvärderar du beslutsstödssystem - Tre av Sveriges ledande upphandlingskonsulter ger sina bästa tips.

Stort, krångligt och dyrt? Inte om du tänkt igenom hur du vill upphandla och införa ny beslutsstödslösning. Lösningen måste införas på rätt sätt för att skapa vinster som nya styrmodeller, uppdaterade processer och gemensamma begrepp kan ge. Här berättar tre erfarna upphandlingskonsulter inom beslutsstöd och verksamhetsstyrning om sina viktigaste lärdomar.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt