7 punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Det efterfrågas ledningsprocesser som på ett bättre sätt följer verksamhetens rytm och som möjliggör korrekt och snabb reaktion på nya ekonomiska förutsättningar.

Många ifrågasätter budgeten som styrmedel då den inte sällan kombinerar historisk backspegel med mindre rimliga budgetmål, skapar inlåsningseffekter och fokus på internpolitik. Vissa menar dessutom att den inte ger ett tillräckligt stöd för att rättvisande utvärdera organisationens prestationer och för att fatta bra beslut för framtiden. I denna whitepaper får du sju punkter om hur du kan tänka för att få ett effektivare arbete inom budget och prognos.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt