7 punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Det efterfrågas ledningsprocesser som på ett bättre sätt följer verksamhetens rytm och som möjliggör korrekt och snabb reaktion på nya ekonomiska förutsättningar.

Många ifrågasätter budgeten som styrmedel då den inte sällan kombinerar historisk backspegel med mindre rimliga budgetmål, skapar inlåsningseffekter och fokus på internpolitik. Vissa menar dessutom att den inte ger ett tillräckligt stöd för att rättvisande utvärdera organisationens prestationer och för att fatta bra beslut för framtiden. I denna whitepaper får du sju punkter om hur du kan tänka för att få ett effektivare arbete inom budget och prognos.

Växel

+46 (0)40-661 10 00


Kontakt

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt