5 punkter för bättre styrning av verksamheten

Alla beslutsfattare har någon gång ställt sig frågan om hur vi kan bli bättre på planering, uppföljning och analys. Och de är inte ensamma. De flesta människor påverkas av hur styrningen av verksamheten fungerar dagligen. Att veta målsättningen med det man gör på jobbet, hur det går och vilka ramar man har att förhålla sig till kan kännas som ett självklart krav från de anställda. Styrningsfrågor berör hela organisationen.

Undersökningar visar att potentialen för bättre styrning av verksamheten är stor. Men det finns också utmaningar i förbättringsarbetet. Inte minst saknar många en struktur för hur de ska arbeta och ibland också ett förhållningssätt till själva styrningsarbetet. Ett komplett facit går inte att ge då alla organisationer är olika. Men det finns fem enkla tumregler att utgå från - som alla beskrivs i denna whitepaper. De bidrar på sina respektive sätt till större fokus och mer förändringskraft. 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt