Nya lagkravet om hållbarhetsrapportering utmanande för nio av tio företag

Från och med räkenskapsåret 2017 ska större företag i Sverige upprätta en hållbarhetsrapport efter ett nytt tillägg i årsredovisningslagen. Cirka 1 600 företag bedöms vara berörda. Ekonomichefer på 200 av dem har intervjuats i en färsk undersökning. Resultatet visar att den nya lagstiftningen upplevs som en utmaning, samtidigt som det finns höga ambitioner om att komma igång med, alternativt utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Techbolaget Hypergene har tillfrågat 200 berörda ekonomichefer om hur de uppfattar de nya kraven i årsredovisningslagen om hållbarhet. Bakgrunden är att alla företag med över 250 anställda från och med räkenskapsåret 2017 ska upprätta en hållbarhetsrapport i sin årsredovisning. I det ingår att företagen ska ge upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Cirka 1 600 företag bedöms beröras av den nya lagstiftningen.

Undersökningen visar att nio av tio företag känner till den nya lagstiftningen och att de ser kraven som en utmaning. Fyra av tio ser kraven som mycket utmanande. Endast tre procent anser att förändringen inte utgör en utmaning alls. 

Samtidigt är den generella ambitionen hög om det egna företagets hållbarhetsarbete. Hela 91 procent av respondenterna svarar att de avser börja ett löpande hållbarhetsarbete framöver, alternativt utveckla ett redan pågående arbete. Endast nio procent säger att de inte gör något idag och inte heller avser börja något framöver.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt