Bristande IT-stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

I en undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT-stödet för rapportering och uppföljning brister.

Istället för att underlätta arbetet hindras möjligheterna att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet i verksamheten, vilket ytterst drabbar brukarna. En stor del av chefernas tid läggs på administration i system som är dåligt anpassade efter deras och deras enhetschefers behov och myndigheters krav.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt