Kunder berättar om verksamhetsstyrning

Våra kunder berättar om hur de förbättrat sina förutsättningar att planera, styra och följa upp sin verksamhet med stöd av Hypergene.

Volkswagen Group Sverige ökar affärspotentialen med Hypergene

"Hypergene har ett väldigt bra system och det team vi arbetar med hos dem anstränger sig verkligen för att skapa bästa möjliga lösning” säger Malin Jansson ansvarig Business Management på VGS.
Läs mer


Med Hypergene får Viking Line bättre beslutsunderlag för planering, inköp och uppföljning

Med Hypergene kan Viking Line dagligdags följa upp viktiga parametrar ombord som är kopplade till försäljning, mat och nöjen. Något som används för både uppföljning och planering av exempelvis inköp.
Läs mer


Bättre måluppfyllnad och riskhantering när Roslagens Sparbank väljer systemstöd från Hypergene

Med Hypergene Målstyrning, med hantering av risker, regelverk och affärsplanering, får Roslagens Sparbank en bättre överblick över verksamheten samt en förenklad styrning och kontroll.
Läs mer


Stena Fastigheter får genom Hypergene en samlad bild över läget i hela fastighetsbeståndet

Stena Fastigheter har idag Hypergenes lösning för uppföljning och analys samt målstyrning på plats. De kan nu lägga mer tid på att analysera information istället för att sammanställa den och därmed jobba mer proaktivt istället för reaktivt.
Läs mer


Hypergene skapar bättre överblick av verksamheten för Vision

Med Hypergene kan fackförbundet Vision arbeta aktivt med verksamhetsplanering och få en snabbare blick över helheten.
Läs mer


Eskilstuna kommuns styrmodell sammanlänkar tydligt vision med medarbetarna

Kommunen har utvecklat en styrmodell som säkrar och utvecklar den löpande verksamheten.
Läs mer


Länsstyrelserna utvecklar och effektiviserar styrningen av verksamheten genom Hypergene

Länsstyrelsernas verksamhetschefer har nu ett helt annat grepp om verksamheten gällande överskådlighet, uppföljning och beslutsunderlag.
Läs mer


Awapatent får snabbt och enkelt kontroll över ekonomin vid nyförvärv

Awapatent växer både organiskt och genom nyförvärv. Vid förvärv så lever man i början i en ovisshet om hur det går i det nyförvärvade bolaget.
Läs mer


Spelbolaget Paf väljer rullande prognos och ökar träffsäkerheten

– De stora vinsterna är tidsbesparingen och att prognosen har blivit mera exakt.
Läs mer


Lidköping kommuns chefer får rätt information vid rätt tillfälle och på en enda plats

Med höga ambitioner när det gäller att utveckla kommunen så har Lidköping länge låtit sin styrmodell få en central plats i arbetet.
Läs mer


Kolada - 3 000 nyckeltal om kommunal och landstingsdriven verksamhet

– Lösningen är både snygg och innehåller kvalitetssäkrad information som är viktig för beslutsfattarna.
Läs mer


Värnamo kommun ser till att chefer enkelt får fram info om sin verksamhet

– En av de största vinsterna är att vi både spar tid och använder den bättre.
Läs mer


Sveaskog använder Hypergene för såväl löpande uppföljning som långsiktig planering

Värdet av den nya lösningen märks på flera nivåer i organisationen.
Läs mer


Tyresös modell för planering gör att de snabbare kan ställa om efter olika behov.

Med Hypergene får vi ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet.
Läs mer


Uppsala kommun utvecklade och anpassade lösningen efter de behov som fanns inom hemtjänsten

Beställar- och utförarsidan har fått en gemensam bild av situationen inom hemtjänsten.
Läs mer


Nacka har nu lättare att hitta, följa och analysera information om verksamhet, personal och elever

Hypergene erbjuder en möjlighet att i ett och samma webbgränssnitt följa viktiga nyckeltal, se elevers måluppfyllelse likväl som vad enheten presterar totalt sett.
Läs mer


Kalmar har idag kommit långt i sin ambition att underlätta vardagen för sina chefer

– Vår styrning har effektiviserats betydligt. Cheferna lägger idag mer tid på analys och åtgärder.
Läs mer


Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt