Hyperuser

Hyperuser är användarnas egna forum för att ännu effektivare kunna använda Hypergene Beslutsstöd och påverka utvecklingen.

Hyperuser ger dig som användare en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra användare, ta del av nyheter, påverka utvecklingen av Hypergene beslutsstöd samt utveckla din egen kompetens kring Hypergene och dess användning.

Via Hyperusers webbplats hittar du andra användare som kanske redan har arbetat med en fråga som ditt företag är i färd med att ta er an. Här finns också kanaler för att lägga förslag till ny eller utökad funktionalitet i Hypergene. Gå till Hyperuser.se

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt