Process- och planeringsstöd för lärosäten

Flera universitet och högskolor har redan valt att utveckla sin verksamhetsstyrning med Hypergene.

Stödet gör information tillgänglig och håller i en och samma lösning samman processer kring:

  • Uppföljning & Analys
  • Budget & Prognos
  • Målstyrning/Strategisk planering
  • Underlag för projektansökan
  • Stöd till projekt
  • Bemannings-/tjänsteplanering

Lösningen bidrar till att beslutsfattare i hela organisationen snabbt får en gemensam och överskådlig bild av verksamheterna. Via en webbportal presenteras ekonomi, personaldata nyckeltal, mål och verksamhetsplaner. I systemstödet kan sedan information analyseras och följas upp på en såväl övergripande som på en detaljerad nivå. Även data från Ladok och Nya eller motsvarande kan adderas. Budget & Prognos-lösningen har självfallet stöd för SUHF-modellen. Modulen för Målstyrning kan användas för många andra planer som Miljöplan, Internkontrollplan etc.

En kompetent plattform

Beslutsstödets plattform och olika applikationer gör det möjligt att införa systemstöd för en avgränsad process och i delar. Om och när behov uppstår kan sedan lösningen utvidgas till att omfatta fler applikationer samtidigt som varje applikation successivt kan vidareutvecklas och anpassas efter organisationens specifika behov.

I vår broschyr kan du läsa mer om den funktionalitet vi utvecklat som stöd för lärosäten.
Ladda ner broschyr (PDF)

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt