Hypergene Personal

Hypergene Personal gör att chefer och beslutsfattare inom myndigheten enkelt kommer åt relevant data från personalsystemen – allt genom ett enda verktyg och gränssnitt. Informationen presenteras på ett samlat sätt och ger snabbt svar på de frågor cheferna har. Tid som tidigare lagts på att söka och sammanställa information kan istället läggas på aktiviteter som driver verksamheterna framåt.

Enkel tillgång till personalinformation

Applikationen ger snabbt information om till exempel personalkostnader, tidsanvändning, personalomsättning, sjukfrånvaro och pensionsprognos. Inför löne- och utvecklingssamtal tillhandahålls en samlad bild med uppgifter om varje medarbetare, vilket bidrar till att öka både effektivitet och kvalitet. All information presenteras på ett och samma ställe och cheferna slipper bekymret med att logga in i flera olika system för att komma åt nödvändig information.

Färdiga integrationer

Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste personalsystemen som används i myndigheterna, till exempel Primula, Heroma, Agresso. Det gör att införandeprojekten kan genomföras snabbare och med kvalitetssäkrade integrationer.

Beräkning av nyckeltal

Applikationen beräknar de flesta relevanta nyckeltal baserat på information från personalsystemet och ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande och säkerställer kvaliteten i beräkningarna. Nyckeltalen kan sedan presenteras i lämpliga portaler och rapporter.

Rollanpassad information

Information kopplat till användarens ansvarsområde och roll visas direkt utan att några val behöver göras. Visningarna utgår från aggregerad information för en god överblick, men det finns alltid möjlighet att borra sig ned i detaljinformationen med några knapptryckningar. Upptäcker man en avvikelse så kan man själv snabbt få fram den bakomliggande orsaken.

Växel

+46 (0)40-661 10 00


Kontakt

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt