Hypergene Vård & Omsorg

En webbaserad produkt som ger stöd för planering, uppföljning och analys inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör resurser, planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

ett sammanhållet system för bättre koll på verksamheten

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga applikationer som möter de behov som finns inom hemtjänst respektive individ- och familjeomsorg. Genom Hypergene kan enskilda enheter få tillgång till strukturerad tidsuppföljning som är komplett, uppdateras i realtid och ger nya möjligheter att hantera, analysera och prognostisera sin verksamhet. Informationen minimerar fördröjningar, bristande underlag och manuella sammanställningar.

Genom beslutsstödet från Hypergene kan information automatiskt sammanställas och presenteras på ett relevant sätt för rätt personer. Det gäller såväl information om hur nyckeltal utvecklas som information och statistik om enheter, personal och ekonomi. Trender synliggörs och olika enheters resultat kan smidigt jämföras med varandra.

Färdiga integrationer

Applikationen omfattar färdiga integrationer med de vanligaste verksamhetssystemen, exempelvis Procapita, Treserva, Pulsen Combine, TES, Laps Care och Phoniro. Applikationen kan även smidigt anpassas för mer kundspecifika behov.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

För kommunerna är det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 centralt och många har kommit långt. Genom Hypergene kan dock arbetet underlättas avsevärt. Till exempel har ett flertal kommuner svårigheter att komma hela vägen i momenten kring uppföljning, egenkontroll, analys och förbättringsåtgärder. Med Hypergenes verktygslåda kan en kommun samla alla delar i ett och samma gränssnitt. Det ges även möjligheter till jämförelser med andra kommuner via kopplingen mot Kolada.

 

 

 

Växel

+46 (0)40-661 10 00


Kontakt

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt