Hypergene Medborgarportal

Medborgarportalen är en webbaserad jämförelsetjänst med kommuner som kunder och allmänheten som målgrupp.

Via Medborgarportalen kan en kommuninvånare enkelt hitta och jämföra alternativ inom vård, skola och omsorg. Allt sker på kommunens egen hemsida där en ofta komplex och svårgenomtränglig information nu kan presenteras genom ett intuitivt gränssnitt.

Medvetna och väl underbyggda val för medborgare

För att en kommuninvånare ska kunna göra medvetna och väl underbyggda val behöver information göras lättillgänglig och vara enkel att ta till sig – något Hypergene tagit fasta på och gjort till sin viktigaste konkurrensfördel, liksom enkelheten att installera för kommunen. Genom Medborgarportalen blir det enkelt för allmänheten att göra medvetna och väl underbyggda val inom det viktigaste som erbjuds inom kommunen:

 

  • Barn och utbildning, såsom förskola, skola, gymnasium.
  • Äldreomsorg, exempelvis hemtjänst, vård- och omsorgsboende.
  • Omsorg för personer med funktionshinder, exempelvis boendestöd, daglig verksamhet.

Kommuninformation enkelt tillgänglig

  • Viktiga kommunnyckeltal.
  • Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
  • SCBs Medborgarundersökning.

Lätt att installera och förvalta

För kommuner är lösningen enkel att komma igång med och att löpande förvalta. Är kommunen redan kund hos Hypergene är en integration med befintlig lösning snabbt utförd vilket gör att värden för alla nyckeltal automatiskt hämtas. Annars sker inmatning av data manuellt via ett lättanvänt gränssnitt eller via en import. Med integration med Kolada så är den löpande uppdateringen av informationen mycket enkel. Medborgarportalen ger kommunens invånare en enkel möjlighet att utvärdera kvaliteten i kommunens service.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt