Hypergene Kvalitet & Rapport

Applikationen bidrar till att underlätta arbetet genom en rad användbara funktioner som går att installera oberoende av varandra och kombinera med övriga delar av Hypergene KOMMUN.

I den kommunala verksamhetsstyrningen är olika former av rapportering återkommande, liksom ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom applikationen Kvalitet & Rapport underlättas arbetet genom en rad användbara funktioner som går att installera oberoende av varandra och kombinera med övriga delar av Hypergene KOMMUN. Applikationen utvecklas löpande med ny funktionalitet.

Exempel på funktioner:

  • Funktioner för periodisk rapportering stödjer uppläggningen av månadsrapporter samt underlag för delårsrapporter och årsredovisning. Funktionen effektiviserar och höjer kvaliteten i hela rapporteringsprocessen.
  • Stödfunktioner för systematiskt kvalitetsarbete gör det möjligt att effektivt sätta upp processer för planering, uppföljning och analys av kvalitetsarbetet. Används till många olika verksamhetsområden, exempelvis utbildning och socialtjänsten.
  • Koppla nyckeltal till Kolada och få automatiskt tillgång till andra kommuners utfallsvärden. Funktionen möjliggör jämförelse och att automtiskt ladda hem egna historiska utfallsvärden. 
  • Mycket kraftfull funktion för att analysera kommunens prestation i förhållande till hela riket eller jämförelsekommuner.
  • Enkäthanteringen bearbetar effektivt resultatet från kommunens olika enkäter och presenterar resultaten på ett överskådligt sätt. Enkätsvar kan omvandlas till nyckeltal som används för målstyrning, rapportering och jämförelser.
  • Befolkningsstatistik gör information om befolkningsutveckling inom olika områden i kommunen tillgänglig för alla användare av Hypergene KOMMUN, inklusive beräknad framtida utveckling. Informationen är värdefull för att dimensionera och planera servicen inom kommunen.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt