Hypergene Budget & Prognos

Applikationen bidrar till att mycket tid kan sparas i planeringsarbetet. Tid som istället kan läggas på verksamhetsutveckling.

I en kommunal verksamhet är budget- och prognosprocessen ett viktigt instrument för att styra verksamheterna. Applikationen för Budget & Prognos är utvecklad utifrån hur planeringsarbetet är upplagt i kommuner och kan enkelt anpassas efter ytterligare behov. Beräkningar och konsolidering sker med automatik vilket ger ett kvalitetshöjande stöd i alla moment och en väsentlig tidsbesparing i budget- och prognosarbetet. All tid som frigörs i budgetprocessen kan istället läggas på verksamhetsutveckling.

Tydlig process

Processen i applikationen börjar med att hantera ramar och anslagsfördelning. Därefter får respektive enhet budgetera sin verksamhet. Sist fördelas de gemensamma kostnaderna och totalbudgeten kan stämmas av och trimmas. I applikationen fördelas ansvar tydligt för de olika momenten och det är enkelt att följa upp vilka delar som är utförda. Detta ger en god kontroll över hur budgetprocessen fortskrider. En uppdaterad totalbudget finns dessutom alltid tillgänglig för kontroll och avstämning.

Färdiga funktioner

Applikationen innehåller färdiga funktioner och processtöd för bland annat anslagsfördelning, budgetering av personalkostnader inklusive semesterlöneskuld, budgetering av nyinvesteringar och kapitalkostnader, budgetering av kontobaserade intäkter/kostnader, resursfördelade intäkter och fördelning av gemensamma kostnader. Flerårsbudgetering hanteras också. Man kan välja att införa funktionerna stegvis eller ta ett helhetsgrepp om hela budget- och prognosprocessen från början.

Erfarenhet av kommunal budgetering

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med kommunal ekonomisk planering och bistår med kunskap och råd. Det kan handla om för- och nackdelar med olika budgetmodeller, hur hela budgetprocessen kan effektiviseras, hur en tät koppling mellan verksamhetsplanen och den ekonomiska planeringen skapas, eller hur prognosprecisionen kan förbättras med hjälp av applikationen Budget & Prognos.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt