Hypergene KOMMUN

Med en uppsättning verksamhetsnära applikationer för strategi, planering, genomförande och uppföljning tar kommunen ett grepp om hela verksamhetsstyrningen.

Hypergene 17 Kommun – den senaste versionen av beslutsstöd för verksamhetsstyrning

Hypergene 17 Kommun är en ny paketering av kommunerbjudandet som gör det snabbt och effektivt att komma igång med sin verksamhetsstyrning. Den nya versionen innebär enklare införande och förvaltning, smartare användning samt ännu fler funktioner för planering, uppföljning och analys. Bland nyheterna märks helt nya rapporterings- och presentationsmöjligheter som avsevärt förenklar och kvalitetssäkrar sammanställning och redovisning av exempelvis siffror, målsättningar, aktiviteter och verksamhetsutveckling. Hypergene 17 Kommun levereras som en prenumerationsbaserad lösning där kommunen betalar en fast avgift per månad.

Läs mer om Hypergene 17 Kommun här.

Processer som stöds i Hypergene KOMMUN

Med Hypergene KOMMUN får beslutsfattare i hela organisationen ett processtöd för att styra hela kommunen; dels är all relevant information lätt tillgänglig och dels används informationen för att analysera, rapportera och målstyra hela verksamheten. Via integrationerna med verksamhetssystemen finns alltid uppdaterad och detaljerad data tillgänglig för att bl.a. skapa viktiga nyckeltal för verksamheten. 

Med hjälp av de fristående men samverkande applikationerna i Hypergene KOMMUN effektiviserar du den kommunala verksamhetsstyrningen. Läs mer om de åtta applikationerna i menyn till höger.

Mer om centrala processer som stöds i Hypergene KOMMUN:

Strategisk planering – i verktyget kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger möjlighet till en bra förankring och spridning av kommunens långsiktiga mål och uppdrag.

Verksamhetsplanering – baserat på kommunens långsiktiga plan skapar de olika förvaltningarna och enheterna detaljerade planer och handlingsprogram som linjerar med och kopplas till de strategiska målen i en tydlig röd tråd.

Budget och prognos – via det verksamhetsnära, helt kommunanpassade och mycket effektiva budget- och prognosverktyget ges mycket god ekonomisk kontroll. Integrationer med ekonomi- och personalsystem förenklar hela processen och tillgängliggör detaljerade utfall.

Genomförande och uppföljning – integrationer med verksamhetssystem ger löpande rapporter om aktuellt läge och det operativa genomförandet, vilket innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn.

Analys och åtgärder – baserat på aktuell verksamhetsdata, kommenterade utfall och resultat kan måluppfyllelsen analyseras. Med de kraftfulla analysrapporterna ges stor möjlighet att hitta underliggande orsaker, samt att ta fram och besluta om korrigerande åtgärder.

Systematiskt kvalitetsarbete – tillgång till verksamheternas nyckeltal, periodisk rapportering samt möjligheten att styra mot uppsatta mål, gör Hypergene till ett effektivt stöd i hela kvalitetsarbetet, oavsett verksamhetsområde.

Rapportering – enheter kan kommentera sina uppnådda resultat och informationen kan sättas samman till färdiga rapporter, såsom månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport för att informera internt och externt.

Medborgardialog – med Medborgarportalen kan resultat göras tillgängliga för alla kommunens i kommunen. Kommunen kan själv addera egna analysrapporter och integrationer med andra system för att anpassa lösningen till sina behov. Med jämförelsefunktionen kan medborgarna göra väl underbyggda val av kommunens tjänster.

 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt