Transport

Företag verksamma inom transportbranschen har ofta tydliga utmaningar kopplade till omfattande informationsflöden och många verksamhetssystem. Det kan handla om hantering av fordonsflotta, personalplanering, passagerarinformation, biljettförsäljning, prissättning, fraktflöden, etc.

För planering och uppföljning behöver informationen kunna sammanställas, behandlas utifrån olika perspektiv och göras enkelt tillgänglig för såväl beslutsfattare som medarbetare ute i verksamheten. Här är ett flexibelt beslutsstöd avgörande.

För dessa företag kan vardagen dessutom snabbt förändras vilket ökar behoven av en flexibel planering och styrning. Att då kunna arbeta med en rullande 12-månadersprognos istället för traditionell budget kan skapa handlingsfrihet, liksom möjligheten att i samma system arbeta med aktivitetsstyrning för att snabbt få ut förändringarna i verksamheten. Även här  är systemstödet en viktig förutsättning för arbetet.

Bland våra kunder finns Keolis och Viking Line.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt