Tjänster/konsulter

Många ekonomichefer och controllers upplever att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas till ett mer framåtriktat arbete. Detsamma gäller ofta arbetet med att följa upp nyckeltal liksom hur man skapar sig överblick; hur går det egentligen och hur ser förutsättningarna ut framåt? Utmaningarna gäller inte minst i konsultbranschen.

Det kan handla om problem med budget- och prognosprocesserna. Men lika gärna om excelberoende och allt manuellt arbete som krävs för att få ihop ekonomidata med resursplanering och tidsredovisning.

Hypergene har idag flera kunder inom tjänste- och konsultsektorn, däribland Imtech, Prevas och Forsen Projekt.

Exempel på områden där Hypergene gör skillnad för tjänste- och konsultföretag:

  • Effektivisera hur chefer och medarbetare lägger budget och får löpande överblick av utfall – avseende såväl ekonomi som resurs- och beläggningsläge.
  • Undvika manuellt arbete och kvalitetsrisker i nyckeltalen genom ett system som integrerar med och samlar information från olika datakällor.
  • Skapa enklare och mer effektiv planering och uppföljning av resurser, kunder och projekt, t.ex. av konsulter, pris per timme, externa konsulter, etc.
  • Möjlighet att arbeta med framåtblickande rullande 12-månadersprognoser för att undvika inaktuella budgetar i en snabbföränderlig verksamhet.
  • Enkelt utveckla kvaliteten i månadsrapporterna genom att löpande ta in kommentarer från verksamheten, t.ex. från grupp- och affärsenhetschefer – skapar både bättre analys av utfall samt framåtblick kring till exempel beläggningsläge, resursbehov och orderstock.
  • Möjlighet till målstyrning där övergripande planer, mål och nyckeltal delas ut till organisationen som tar ställning till och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten. Medarbetare kan dessutom återrapportera, kommentera och ändra status i processer där de deltar.

Växel

+46 (0)40-661 10 00


Kontakt

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt