Media

Mediebranschen är hårt konkurrensutsatt och förändras i takt med digitalisering och krav på nya affärsmodeller. Därmed ökar också behovet av att kontinuerligt effektivisera såväl styrning som interna processer för att prestera på topp.

 I många fall ökar också behovet av flexibilitet och att snabbt kunna driva förändringsprojekt. Här är ofta systemstödet avgörande för att lyckas.

Hypergene har idag flera kunder inom mediesektorn, däribland TV4, Expressen, DN och DI. Med hjälp av Hypergene har t.ex. TV4 kunnat utveckla sin säljstyrning på ett sätt och gett ökade intäkter, liksom nya budget- och prognosprocesser som gett stora tidsbesparingar och ett större engagemang i organisationen.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt