Hybridorganisationer

Bland våra kunder finns flera medlemsorganisationer och studieförbund – organisationer som präglas av många intressen och där en idéburen verksamhet ska utföras på en konkurrensutsatt marknad.

I dessa organisationer blir en långsiktig styrning och ledning viktig, ofta utifrån fleråriga inriktningsbeslut som fattas vid kongresser eller stämmor. Samtidigt ska de långsiktiga målen brytas ner i en daglig verksamhetsplanering som tydligt kan koppa samman mål med aktiviteter – och allra helt länka mål, aktiviteter och budget till en helhet som går att både planera utifrån och följa upp. Det finns dessutom ofta andra verksamhetsdelar att hantera utöver kärnverksamheten, t.ex. fastigheter, finansiella innehav och olika typer av intäktsströmmar.

Sammantaget finns stora värden att hämta i en sammanhållen beslutsstödlösning. Med hjälp av Hypergene kan organisationerna planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som stödjer både långsiktiga inriktningsbeslut och daglig uppföljning.

Exempel på kunder är Unionen, Medborgarskolan och Vårdförbundet.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt