Handel & distribution

Företag inom handel och distribution lever på en marknad där kraven på effektivitet är hög. Deras vardag präglas dessutom ofta av en stor mängd information, systemlösningar för många olika verksamhetsområden och inte sällan komplexa bolagsstrukturer.

Här kan rätt systemstöd erbjuda förutsättningar för ökad effektivitet liksom mer tid för beslutsfattare att lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter.

Hypergene har idag flera kunder inom handel och distribution, däribland Martin & Servera och Granngården.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt