Fler branscher

Hypergene används som beslutsstöd i många branscher utöver de som beskrivs här. Det kan handla om kunder som Sveaskog, Orc Software, Göteborg Energi, Stora Enso, SSAB och Svenska Spel. Gemensamt för alla kunder är att de sett potentialen i att bättre planera, följa upp och analysera sin verksamhet.

Varmt välkommen att höra av dig för att ta del av de lösningar vi utvecklat för kunder i olika branscher. 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt