Fastighet

Fastighetsbolag verkar i en vardag som präglas av förändring med ekonomiska händelser i omvärlden och fastigheter som utvecklas, köps och säljs. Därför blir ett flexibelt men ändå heltäckande beslutsstöd extra värdefullt.

Hypergene har idag ca 30 kunder inom fastighetsbranschen där vi levererat stöd för affärsplan, budget & prognos, projekthantering, personaluppföljning, energiuppföljning, ekonomiuppföljning med mera. Bland tillämpningarna märks även intäktssimulerings- och intäktsbudgetmodell, kontraktsdataanalys, investeringsbudget och investeringsuppföljning.

Våra kunder får med vår hjälp bättre styrning och kontroll, rätt information för rätt beslut och högre effektivitet i sin verksamhet. Detta genom ett systemstöd som skapar förutsättningar för styrning, planering, uppföljning och framförallt vägledning till beslut inom verksamheten.

Bland kunderna finns Kungsleden, Stena Fastigheter och Castellum.

Exempel på tillämpningar för fastighetsbolag:

Målstyrning

 • Övergripande strategier
 • Affärsplan per kluster/fastighet
 • Förvaltningsstrategier
 • Uthyrningsstrategier
 • Miljöplaner
 • Underhållsplaner
 • Riskanalyser

Budget och prognos

 • Budget/Prognos per fastighet/kluster
 • Underhållsplanering till specifik hyresgäst
 • Projekt-/Investeringsbudget

Uppföljning och analys

 • Fastighetskort, Ekonomiuppföljning
 • Projektuppföljning, Löpande underhåll
 • Miljö & Energi, Hyresstatisk
 • Nöjdkund, Serviceärenden

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt