Energi- och återvinning

I en bransch som utmärks av stora investeringar, höga miljökrav och ökad konkurrens, är det avgörande att ha tillgång till rätt information vid beslutsfattande. Det blir också viktigt att kunna öka sin produktivitet, för att skapa utrymme för affärsfokus och utvecklingsarbete.

Hypergenes system ger kunder inom energi- och återvinningsbranschen tillgång till ett användarvänligt verktyg som ger ledning och chefer stöd i sitt arbete med budget och prognos, nyckeltal och riskrapportering. Ett flexibelt och heltäckande beslutsstödsystem som vässar de interna administrativa processerna och ger tid över till affärer och kunder. Hypergene bidrar inte minst till: 

 • Ökad prestation genom högre inre effektivitet
 • Tydlig ekonomisk styrning och uppföljning
 • Ökad transparens kring bolagets ekonomiska utveckling såväl som verksamhetsnära utveckling

Bland kunderna finns Göteborgs energi, Växjö energi, Sysav, Västervik Energi och Miljö samt Landskrona Energi. 

Exempel på tillämpningar för bolag inom energi- och återvinningsbranschen: 

Målstyrning 

 • Övergripande strategier
 • Affärsplaner
 • Miljöplaner och underhållsplaner
 • Visualisering av nyckeltal
 • Risk- och konsekvensanalys

Budget och Prognos 

 • Budget/Prognos per anläggning
 • Projekt-/Investeringsbudget
 • Drivarbaserad budget

Uppföljning och analys 

 • Ekonomiuppföljning
 • Projektuppföljning
 • Löpande underhåll
 • Inköpsanalys
 • Nöjd kund
 • Månads- och kvartalsrapportering
 • Nyckeltal
 • Dessutom stora möjligheter inom Verksamhetsrapportering

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt