Bank och finans

Få svenska branscher är så reglerade som bank- och finanssektorn. Utöver de administrativa processer som är nödvändiga för att styra och leda verksamheterna så driver kraven på regelefterlevnad ytterligare administration. Hypergene är ett beslutsstöd som effektiviserar de interna processerna för styrning och ledning samtidigt som företagens regelefterlevnad till och med kan förbättras.

Bank- och finanssektorn har på många sätt kommit långt när det gäller att digitalisera sina tjänster och därmed förenklat och förbättrat vardagen för sina kunder. För många inom sektorn finns det fortfarande kliv att ta när det gäller digitalisering av de interna processerna, dvs förbättring av vardagen för medarbetarna och de som styr verksamheten. Likt många andra branscher dras bolagen med omoderna systemlösningar eller helt manuella rutiner för regelefterlevnad, riskhantering och styrning av verksamheterna.

Det innebär att det finns stor potential för bankerna och finansbolagen att förbättra de interna processerna och säkerställa FI:s krav på regelefterlevnad med hjälp av ett beslutsstöd. Något som i framtiden kommer vara nödvändighet för dem som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga och vinna racet om kunderna.

Bland våra kunder finns flera fristående sparbanker, länsförsäkringsbolag och nischbanker.

Exempel på områden där Hypergene kan göra skillnad för företag inom bank- och finanssektorn

  • Intern styrning och kontroll – med förbättrat stöd för bland annat:
          Affärsplanering och styrning (governance)
          Uppföljning och regelefterlevnad (compliance)
          Riskhantering
  • Förenkla vardagen för chefer - ett sammanhängande system och ett webgränssnitt får målstyrning, budget och prognos samt analys
  • Öka säkerheten, tillgängligheten och spårbarheten i informationshanteringen
  • Framtidssäkrad lösning - en lösning som i framtiden kan utföra ännu fler uppgifter inom verksamhetsstyrning

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt