Företag

Hypergene är ett komplett beslutsstöd som i en och samma lösning stödjer målstyrning, affärsplanering, budget/prognos samt rapportering och analys.

Våra företagskunder verkar inom olika branscher med olika utmaningar. Vi tillgodoser behoven oavsett om det är budgetprocessen som behöver utvecklas, om det är viktig affärsinformation kring försäljning som behöver åskådliggöras eller om det är nya viktiga nyckeltal som behöver tillgängliggöras och visualiseras.

Med vår produkt förändrar vi hur företag kan planera, styra och följa upp sin verksamhet. Kunderna kan effektivisera sina budget- och prognosprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Hypergene ger snabbt och enkelt via en webbportal beslutsfattare i hela företaget en tydlig bild av verksamheten. Ekonomi, nyckeltal, mål och affärsplaner kan där presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå.

Läs mer om vad vi gör inom olika branscher:

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt