Branscher

Hypergene används av ett stort antal organisationer inom både privat och offentlig sektor. Gemensamt för alla kunder är att de använder Hypergene för att bättre kunna planera, följa upp och analysera sin verksamhet.

Produkten rymmer tre samverkande och användarvänliga delar: målstyrning, budget och prognos samt uppföljning och analys. Varje del står starkt på egna meriter, tillsammans utgör de en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyrning. Läs mer om de tre modulerna här.

Produkten används inom branscher som till exempel fastighet, transport och media likaväl som inom offentlig sektor med kommuner, myndigheter och landsting.

  • Läs mer om lösningar för företag.
  • Läs mer om lösningar för kommuner.
  • Läs mer om lösningar för myndigheter.

Mer om effekter för kunder som valt Hypergene:

  • Paf – fick mycket bättre prognosprecision med rullande 12-månaders prognos
  • TV4 – säljstyrningen och planeringen har blivit så mycket lättare
  • Länsstyrelserna – verksamhetscheferna har fått nytt grepp om verksamheten
  • SSAB – koncernledningen fick snabbt komplett månadsrapportering
  • Eskilstuna kommun – styrmodell som sammanlänkar vision med medarbetarna
  • Keolis – ökad medvetenheten för verksamhetsansvariga om vad som driver intäkter
  • Awapatent – snabb kontroll över ekonomin för nyförvärvade enheter.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt