Branscher

Hypergene används av ett stort antal organisationer inom både privat och offentlig sektor. Gemensamt för alla kunder är att de använder Hypergene för att bättre kunna planera, följa upp och analysera sin verksamhet.

Produkten rymmer tre samverkande och användarvänliga delar: målstyrning, budget och prognos samt uppföljning och analys. Varje del står starkt på egna meriter, tillsammans utgör de en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyrning. Läs mer om de tre modulerna här.

Produkten används inom branscher som till exempel fastighet, transport och media likaväl som inom offentlig sektor med kommuner, myndigheter och landsting.

Mer om effekter för några av alla kunder som valt Hypergene:

  • Paf – fick mycket bättre prognosprecision med rullande 12-månaders prognos
  • Stena Fastigheter – fick en samlad bild av läget i hela fastighetsbeståndet
  • Länsstyrelserna – verksamhetscheferna har fått nytt grepp om verksamheten
  • Sveaskog – använder Hypergene för löpande uppföljning och långsiktig planering
  • Eskilstuna kommun – styrmodell som sammanlänkar vision med medarbetarna
  • Awapatent – snabb kontroll över ekonomin för nyförvärvade enheter.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt