Volkswagen Group Sverige väljer lösning från Hypergene

Beslutsstödföretaget Hypergene har fått Volkswagen Group Sverige AB (VGS) som kund i en lösning för budget, prognos, analys och rapportering.

Redan tidigare använde VGS en Hypergene-lösning för analys, uppföljning och jämförelse av nyckeltal för generalagent och alla återförsäljare. Med den nya lösningen får VGS helt nya möjligheter att effektivisera arbetet inom ekonomifunktionen samt sköta rapportering och analys i Sverige och till moderbolaget i Tyskland.

”Vi har sett över marknadens olika lösningar och fastnat för det Hypergene kunde leverera. Vi har ett flertal olika datakällor som nu kan samlas i Hypergene. Med det på plats kan vi förändra, kvalitetssäkra och effektivisera budget- och prognosarbetet, vilket frigör tid för analys och framåtblick.”, säger Margareta Gillkvist Lundberg, Head of Controlling på VGS.

Till grund för lösningen ligger ett processtöd som strukturerar och övervakar uppgifter som ska utföras och var dessa befinner sig i processen. Genom Hypergenes integration med källsystem som exempelvis ekonomi-, affärs- och personalsystem får användarna på VGS dessutom tillgång till viktiga ingångsvärden i arbetet. All data lagras, konsolideras och följs upp i realtid vilket innebär att hela organisationen arbetar utifrån en gemensam och kvalitetssäkrad bild av verkligheten.

”VGS är en mycket spännande kund som vi nu fått ett utökat förtroende från. Att kunder väljer att växa och utveckla sitt användande av Hypergene är det bästa kvittot vi kan få och något jag blir oerhört glad över varje gång. Vi ser fram emot att bistå VGS i sin utveckling framåt.”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt