Skövde kommun inför beslutsstöd och effektiviserar uppföljning och analys för chefer

Skövde kommun har upphandlat ett beslutsstödsystem från Hypergene. Systemet ska ge verksamheterna bättre underlag för uppföljning och analys och därigenom förenkla vardagen för i första hand cheferna.

”Vi fokuserar inledningsvis på uppföljning inom ekonomi, personal och skolverksamhet. I nästa steg utökar vi lösningen etappvis – då med moduler för vård och omsorg samt eventuellt budget och prognos. Det här är framtidens verktyg för att styra och stödja kommunens verksamheter”, säger ekonomichef Maria Vaziri på Skövde kommun.


Hypergene är tänkt att fungera som ett gemensamt beslutsstödsystem för kommunens olika verksamheter. Knappt 300 användare kommer att använda systemet initialt.

”Vi har sedan länge ett kontor i Skövde med konsulter som brinner för både verksamhetsstyrning och ortens utveckling. Att då få Skövde kommun som kund är inte bara roligt för Hypergene utan är lika mycket en kund som engagerar alla medarbetare på plats. Vi ser mycket fram emot att bidra till utvecklingen av Skövde kommuns styrning”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt