Säffle utvecklar sin verksamhetsstyrning med Hypergene

Hypergene har efter en upphandling tecknat avtal om system för beslutsstöd till Säffle kommun. Avtalet innefattar kommunens samtliga förvaltningar och bolag.

Säffle kommun har med sina 1 300 anställda och 70 chefer ett behov av att samordna sina budget- och prognosprocesser med verksamhetsplanering och sammanställd rapportering från ett flertal system för bland annat ekonomi, personal, skola samt vård och omsorg. 

”Säffle kommun har infört en ny modell för styrning och uppföljning av verksamheten 2014. Tanken är att kommunens vision, Säffle 2026, med strategier ska kunna följas upp med nedbrutna mål och aktiviteter ända ned på enhetsnivå. Beslutet att upphandla ett systemstöd har tagits för att kunna underlätta införandet av styrmodellen och ge chefer och medarbetare tillgång till relevant, tillförlitlig och jämförbar information för all sin planering och uppföljning”, säger ekonomichef Lars Johansson vid Säffle kommun. 

”Säffle har påbörjat en förändringsresa med höga ambitioner och vi är oerhört glada över att få vara en del av den utvecklingen. I avtalet finns dessutom en intressant utvecklingspotential med option om Medborgarportalen, en jämförelsetjänst där Säffles kommuninvånare kan få hjälp med sina val inom vård, skola och omsorg”, säger Torbjörn Frank, affärsansvarig för offentlig sektor på Hypergene.

Robin Askelöf

Marknadschef

+46 (0)707-98 00 60
Mejla Robin

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt