LRF väljer komplett beslutsstöd från Hypergene

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ska utveckla hur de styr sin verksamhet och tar Hypergene till hjälp. Genom Hypergene får de ett webb- och rollbaserat stöd för budgetprocess, verksamhetsuppföljning samt mål- och aktivitetsuppföljning.

Lösningen ska vara på plats under 2016 och då bidra till effektivitet, ökad kvalitet i information och nyckeltal samt mer transparens internt i organisationen.

"När bolag och verksamheter arbetar på ett enhetligt sätt kan organisationen börja utveckla interna jämförelser. Med nya insikter om hur vi ligger till jämfört med andra startar ofta processer för att nå förbättringar. I kombination med ett enkelt men kraftfullt analysstöd kommer insikter och förmåga att styra rätt att öka i hela organisationen”, säger Susanne Nilsson, enhetschef koncernekonomi på LRF.

Bland tillämpningarna finns exempelvis rapportering till styrelse och ledning liksom budget och prognos, medlemsstatistik, finansrapporter och verksamhetsplaner med aktivitetsrapportering och uppföljning av nyckeltal.

”I lösningen kommer det att finnas relevant och uppdaterad information för att omedelbart kunna förstå verksamheten. Det ger en effektivitet inte bara för användare och chefer som snabbt behöver fatta beslut utan även för samtliga användare som idag är involverade i processer för att manuellt samla in data, skapa och distribuera rapporter och analyser”, säger Susanne Nilsson på LRF.

”Vi är förstås mycket glada över LRF som ny kund. Inte bara för att de fyller en så viktig funktion i samhället där vi nu får bidra, utan också för att vi så tydligt kommer att kunna skapa värde i deras verksamhet”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 150 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag.

Robin Askelöf

Marknadschef

+46 (0)707-98 00 60
Mejla Robin

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt