Kalmar kommun utvecklar vård- och omsorgsområdet med hjälp av Hypergene

Kalmar kommun har tecknat avtal med Hypergene om en beslutsstödslösning för hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt befolkningsprognos. Beslutsstödet ska förenkla chefernas styrning, planering, uppföljning och analys.

”Som mångårig kund till Hypergene kan vi vittna om den nytta som deras lösningar ger oss. Vi ser ett stort värde i att nu även inkludera vård- och omsorgsområdet i Hypergene. Det finns ett omfattande behov av de möjligheter som det kan tillföra verksamheten.”, säger Urban Sparre, ekonomichef på Kalmar kommun.

Många kommuner har utmaningar med styrning av kostnader och kvalitet inom vård- och omsorgsområdet. De använder många system och den samlade bilden är svår att få. Med Hypergenes lösningar för vård- och omsorgsverksamhet kan man nu få en helhetssyn och samla all relevant information i ett system. Hypergenes lösningar ger tillgång till en stor mängd nyckeltal utifrån information som hämtas och beräknas via färdiga integrationer med flera olika verksamhetssystem. Dessutom skapas jämförelser med andra kommuner och kommungrupper genom den automatiska kopplingen till Kolada.

”Vi ser fram emot att äntligen kunna ge våra chefer uppdaterad och relevant verksamhetsinformation. Med Hypergene kan vi koppla ihop de olika systemen som används inom verksamheten för att löpande följa nyckeltal som t.ex. följsamhet, produktivitet och kostnad per hemtjänsttimme. Inom individ- och familjeomsorgen ökar möjligheterna till analys och uppföljning av verksamheten. Dessutom kan vi med hjälp av befolkningsprognosen effektivisera framtagandet av underlag och öka träffsäkerheten i våra prognoser”, säger Urban Sparre.

Lösningen från Hypergene ger i ett webbaserat gränssnitt stöd för rapporter, analyser och nyckeltal från underliggande system som verksamhetssystem, planeringssystem samt system för tid- och insatsuppföljning. Det blir enkelt att jämföra utfall över tid och mellan enheter. Sammantaget ger det både en gemensam bild och stora tidsbesparingar.

”Vi är mycket glada över att få förtroendet att vidareutveckla användningen av Hypergene inom Kalmar kommun. Vi ser dessutom att det finns ett generellt stort intresse hos kommuner för Hypergenes satsningar inom vård- och omsorgsområdet och ser fram emot att få bidra med vår produkt och kompetens i det offentliga Sverige.”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Robin Askelöf

Marknadschef

+46 (0)707-98 00 60
Mejla Robin

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt