Hypergene levererar beslutsstöd till landets 21 länsstyrelser

Hypergene har efter en upphandling tecknat avtal om system för beslutsstöd till landets samtliga länsstyrelser. Avtalet innefattar alla verksamheter och anställda vid länsstyrelserna.

”Vi vill förenkla och förbättra framförallt chefernas arbete med uppföljning. Beslutsstödet ska minska den administrativa bördan och istället frigöra tid till analys och åtgärder. Vi vill också i nästa fas öppna upp delar av verktyget för övriga medarbetare. Med Hypergene bedömer vi att vi har goda möjligheter att nå de mål vi har satt upp för projektet.”, säger Johan Lod, projektledare vid länsstyrelsernas gemensamma IT-enhet och ansvarig för införandet.

Totalt har de 21 länsstyrelserna omkring 5 500 anställda, varav ca 500 chefer och 100 kvalificerad administrativ stödpersonal. Hypergene ska leverera beslutsstöd till de 21 olika länsstyrelserna samordnat av den gemensamma IT-enheten.

”Hypergene har många kunder inom offentlig sektor och vi ser nu mycket fram emot att arbeta med länsstyrelserna som ju i mångt och mycket är ryggraden i det offentliga Sverige. Vi satsar dessutom stort på vårt erbjudande till myndigheter och är därför väldigt glada över att få fortsätta satsningen på detta fina sätt”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Robin Askelöf

Marknadschef

+46 (0)707-98 00 60
Mejla Robin

Kort om Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Mer om oss

Kontakta oss

Växel: +46 (0)40 661 10 00
Mejl: förnamn.efternamn@hypergene.se

Servicedesk
Tel: +46 (0)40 661 10 80
Mejl: servicedesk@hypergene.se

Hyperuser.se
Användarnas egna forum

Om cookies

Kontakt